Blog

EASI berekenen (Eczema Area and Severity Index)

Calculating EASI score

Inhoudsopgave

 • Invoering
 • EASI-score berekenen
 • Ernstscore
 • Hoe worden de berekeningen uitgevoerd?
 • Hoe registreer je de EASI-score?
 • Ernstscore X Gebiedsscore X Multiplier
 • Wat zijn de voordelen van het berekenen van EASI?
 • Samenvatting

Invoering

Atopische dermatitis, beter bekend als eczeem, is een veel voorkomende chronische huidaandoening. Daarom is het belangrijk dat artsen of dermatologen de ernst ervan beoordelen en de omvang of het betrokken gebied meten om deze aandoening onder controle te houden, en ook de respons op de behandeling bij hun patiënten beoordelen. EASI-score is een hulpmiddel dat hiervoor wordt gebruikt. Zodra u leert hoe u de ernstindex van eczeem nauwkeurig kunt berekenen, duurt het slechts een paar minuten om een eczeempatiënt te beoordelen. EASI is eigenlijk eenvoudig!

De Eczema Area and Severity Index (EASI) is een gevalideerd scoresysteem dat de fysieke tekenen van eczeem (atopische dermatitis) beoordeelt. EASI is een kernresultaat voor het meten van de klinische symptomen van eczeem in alle klinische onderzoeken. De EASI-score omvat echter alleen de ontstoken gebieden in het lichaam en bevat geen cijfer voor schilfering en droogheid.

Berekening van de eczeemgebied- en ernstindexscore

Bij het berekenen van EASI wordt rekening gehouden met 4 lichaamsregio’s. Zij zijn;

01. Hoofd en nek

 • Hoofdhuid – 33%
 • Gezicht – 17% aan elke kant, beslaat 33%
 • Nek – 17% voor- en achterkant, beslaat 33%

02. Romp inclusief het genitale gebied

 • Voorkant – 55%
 • Achterkant van de kofferbak – 45%

03. Bovenste ledematen

 • 50% rechterarm
 • 50% linkerarm

Voorkant van elke arm is 25% en achterkant van elke arm is 25%

04. Onderste ledematen inclusief de billen

 • R/been – 45%
 • L/been – 45%

Voorkant van elk been is 22,5% en achterkant van elk been is 22,5%

Voor elk van de vier lichaamsgebieden wordt de gebiedsscore geregistreerd. De gebiedsscore is het totale percentage huid dat is aangetast door eczeem voor elke lichaamsregio.

Gebiedsscore Percentage huid dat in elke regio door eczeem is aangetast
0 Geen actief eczeem in deze regio
1 1–9%
2 10–29%
3 30–49%
4 50–69%
5 70–89%
6 90–100%: de hele regio heeft last van eczeem

 

Ernstscore

De ernstscore wordt ook geregistreerd voor elke regio van het lichaam. Het wordt berekend als de som van de intensiteitsscore met behulp van 4 verschillende tekens. Deze 4 tekens omvatten;

 1. Krabben en ontvelling
 2. Roodheid van de huid (erytheem en ontsteking)
 3. Dikte van de huid (zwelling en verharding bij acuut eczeem)
 4. Lichenificatie (omlijnde huid met groeven en prurigo-knobbeltjes bij chronisch eczeem.

Halve scores zijn toegestaan. Het is moeilijk om roodheid te beoordelen bij patiënten met een donkere huidskleur. Daarom kunt u bij twijfel de gemiddelde roodheidsscore met 1 niveau verhogen.

Scoren Intensiteit van roodheid, dikte/zwelling, krassen, lichenificatie
0 Geen, afwezig
1 Mild (net waarneembaar)
2 Matig (voor de hand liggend)
3 Ernstig

 

Hoe worden de berekeningen uitgevoerd?

U moet de intensiteit van elke 4 symptomen voor alle 4 de regio’s afzonderlijk registreren en de ernstscore berekenen.

 • Ernstscore = krasintensiteit + intensiteit van de dikte + intensiteit van roodheid + intensiteit van lichenificatie

Vermenigvuldig voor elke regio de gebiedsscore met de ernstscore en met een vermenigvuldiger. Merk op dat de vermenigvuldiger voor elk lichaamsgebied verschillend is en ook bij kinderen verschillend is.

 • Hoofd en nek: ernstscore x gebiedsscore x 0,1 (bij kinderen van 0 t/m 7 jaar is de vermenigvuldiger 0,2)
 • Romp: ernstscore x gebiedsscore x 0,3
 • Bovenste ledematen: ernstscore x gebiedsscore x 0,2
 • Onderste ledematen: ernstscore x gebiedsscore x 0,4 (bij kinderen van 0–7 jaar is de vermenigvuldiger 0,3)

Om de uiteindelijke EASI-score te bepalen, telt u de totaalscores voor elke regio bij elkaar op. De minimale EASI-score is 0. De maximale EASI-score is 72.

Hoe registreer je de EASI-score?

Lichaamsregio Roodheid Dikte Krabben Korstmosvorming Ernstscore Gebiedsscore Vermenigvuldiger Regioscore
Hoofd nek _______ +_______ +_______ +_______ =_______ X_______ X 0.1 (If ≤7 yrs, X 0.2) =_______
Kofferbak _______ +_______ +_______ +_______ =_______ X_______ X 0.3 =_______
Bovenste ledematen _______ +_______ +_______ +_______ =_______ X_______ X 0.2 =_______
Lagere ledematen _______ +_______ +_______ +_______ =_______ X_______ X 0.4 (If ≤7 yrs, X 0.3) =_______
De uiteindelijke EASI-score: tel de 4 regioscores bij elkaar op =_______ (0-72)

 

Alle regio’s moeten afzonderlijk worden opgeteld om elke regioscore te krijgen. Vervolgens moeten de waarden van elke regioscore in alle vier de regio’s bij elkaar worden opgeteld. Vervolgens kunt u de uiteindelijke EASI-score berekenen, die tussen 0 en 72 ligt.

Om u te helpen het beter te begrijpen, kijken we naar een voorbeeld van een kind met een acute opflakkering van eczeem en berekenen we de EASI-score.

Voorbeeld: Een meisje van 5 jaar heeft een acute opflakkering van eczeem ontwikkeld. Deze opflakkering heeft al haar ledematenbuigingen aangetast. De stam van dit kind is roodachtig en droog.

Laten we nu de regioscores berekenen.

 • Omdat het hoofd en de nek niet worden aangetast, is de score in deze regio nul. (ernstscore = 0 en gebiedsscore is ook 0)
 • De stam is lichtrood en krijgt 1 punt. Omdat het niet bekrast en niet lichenified is, worden er geen punten toegekend. De huid is slechts licht verdikt en kan daarom 1 punt opleveren. Wanneer de punten worden opgeteld, is de ernstscore 2.

De romp wordt voor ongeveer 60% aangetast, daarom is de gebiedsscore 4.

 • De huid in beide elleboogbuigingen is aangetast door eczeem en is matig rood (2), matig gekrast (2), slechts licht verdikt (1), maar omdat de huid niet lichenificeert is deze 0. De ernstscore bedraagt 8.

De gebiedsscore is 1 omdat minder dan 10% van beide bovenste ledematen is aangetast.

 • Eczeem achter beide knieën is extreem rood en behoorlijk ernstig. Er worden 3 punten gegeven. Ze zijn ernstig bekrast (3), waarbij ernstige verdikking (3) en milde lichenificatie (1) wordt waargenomen. Daarom is de ernstscore 10.

De gebiedsscore is 2, omdat ongeveer 20% van de benen is aangetast.

Laten we nu de regioscore voor elk van de regio’s berekenen.

Ernstscore X Gebiedsscore X Multiplier

 • Hoofd en nek = 0
 • Romp = 2 x 4 x 0,3 = 2,4
 • Bovenste ledematen = 5 x 1 x 0,2 = 1
 • Onderste ledematen = 10 x 2 x 0,3 = 6,0

EASI-score = 2,4 + 1,0 + 6,0 = 9,4

Het 5-jarige meisje met een acute opflakkering van eczeem bleek een EASI-score van 9,4 te hebben.

Wat zijn de voordelen van het berekenen van EASI?

EASI (Eczema Area and Severity Index) is een hulpmiddel of schaal die in klinische onderzoeken wordt gebruikt om de omvang en ernst van eczeem te beoordelen. De hoogste score is 72, wat duidt op een slechtere ernst van het eczeem. Er is gesuggereerd dat de ernst van eczeem op basis van de EASI-score als volgt kan worden gecategoriseerd;

 • 0 = Duidelijk
 • 1 – 1,0 = Bijna duidelijk
 • 1 – 7 = Milde atopische dermatitis
 • 1 – 21 = Matige ernst van atopische dermatitis
 • 1 – 50 = Ernstige atopische dermatitis
 • 1 – 72 = Zeer ernstige atopische dermatitis

In het hierboven genoemde voorbeeld valt het 5-jarige meisje met een acute opflakkering van eczeem in de categorie van matige ernst.

De EASI-score kan ook worden gebruikt om de respons op de behandeling te beoordelen.

Samenvatting

De Eczema Area and Severity Index (EASI) is een gevalideerd scoresysteem dat de fysieke tekenen van eczeem beoordeelt. Het lichaam is verdeeld in 4 regio’s en de berekening wordt gedaan door de scores van elke regio bij elkaar op te tellen.

EASI-score = Ernstscore X Gebiedsscore X Multiplier

De ernst en omvang van eczeem kan worden beoordeeld door de EASI-score te berekenen en het is een belangrijk hulpmiddel dat wordt gebruikt in klinische onderzoeken.

Referenties:

https://dermnetnz.org/topics/easi-score

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1203475420923644

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539234/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *