Blog

Is eczeem genetisch?

Inhoudsopgave

 • Eczeem overzicht
 • Eczeem oorzaken
 • De link tussen eczeem en genen
 • FLG Gen
 • CADR11 Gene
 • Overervingspatroon
 • Gentesten voor eczeem
 • Conclusie

Stel je eens voor dat jij en je partner allebei een chronische huidaandoening zoals eczeem ontwikkelen of hebben. Een van de meest voorkomende vragen die bij je opkomt bij het plannen van een baby is: hoe groot is de kans dat dat kind het ook krijgt? Is eczeem erfelijk

Helaas blijkt dat de kans groot is, omdat chronische huidaandoeningen zoals eczeem een sterke basis in genen hebben. De symptomen kunnen zich al dan niet ontwikkelen, afhankelijk van de functionaliteit van het gen.

Eczeem een overzicht

Laten we, voordat we op het eigenlijke onderwerp ingaan, een overzicht krijgen van wat eczeem precies is? Eczeem, ook bekend als atopische dermatitis, is een chronische huidaandoening die wordt gekenmerkt door een rode, schilferige, jeukende en ontstoken huid wanneer de symptomen zichtbaar zijn. Het ontwikkelt scheuren en sijpelt soms op zijn hoogtepunt. Het kenmerk dat de getroffen persoon verleidt om onophoudelijk te krabben, geeft het zijn naam een jeukende uitslag.

Het treft ongeveer 15-20% van de kinderen en 1-3% van de volwassenen. Eczeem is niet besmettelijk, maar heeft de eigenschap dat het overgaat in een generatie die van ouders op kinderen gaat. Nou, het is niet verplicht dat als een ouder eczeem heeft, de kinderen dat ook zullen hebben, maar het vergroot de kans. Voor b.v. als beide ouders eczeem hebben, is de kans 80% dat het kind eczeem heeft.

Oorzaken van eczeem

Hoewel de exacte reden voor het ontstaan van eczeem of de meest voorkomende vorm van atopische dermatitis niet bekend is, is de huidige gedachte dat het wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren die hierbij kunnen voorkomen.

 • Omgevingsfactoren (triggers)
 • Irriterende stoffen uit het dagelijks leven
 • Genetische mapping van het individu
 • Een disfunctie van de huidbarrière waardoor vreemde deeltjes de buitenste huidlaag kunnen binnendringen
 • Andere endocriene stoornissen zoals schildklier

Er is ook vastgesteld dat bepaalde geografische factoren ook een rol spelen bij eczeem. Voor b.v. mensen die in koude klimatologische omstandigheden en stedelijke steden met hoge luchtverontreinigingspercentages leven, zijn gevoeliger voor deze huidaandoening.

De link tussen eczeem en genen

Het is duidelijk dat het ontstaan van eczeem op de een of andere manier verband houdt met de auto-immuniteit van een individu, wat ook het verband bevestigt tussen eczeem en het in kaart brengen van de genen van de persoon. Lange tijd was de exacte oorzaak van eczeem onbekend. Maar de medische wetenschapper heeft het opgelost door te stellen dat de combinatie van genetische en omgevingsfactoren verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de aandoening. Tussen omgevings- en genetische factoren weegt genetica zwaarder.

FLG Gen

Bij een normaal individu vormt de buitenste laag van de huid een beschermende barrière die voorkomt dat vreemde deeltjes binnendringen. Deze laag bestaat uit een structureel eiwit genaamd Filaggrin, “filament-aggregerend eiwit”, dat wordt gecodeerd door een gen genaamd FLG, dat een groot stuk DNA vormt dat codeert voor het eiwit dat we zojuist tegenkwamen.

Het is gebleken dat de individuen die de functionele kopie van dit gen FLG missen, de beschermende huidlaag missen en vaak huiddefecten ontwikkelen die chronische huidaandoeningen zoals eczeem veroorzaken. Vaak kan een mutatie in het FLG-gen ook leiden tot auto-immuunziekten bij mensen. Dit feit vertelt dat eczeem iets met de genen te maken heeft en kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. In een hele populatie erft ongeveer 10% van de mensen ten minste één versie van het FLG-gen uit een groot segment dat een iets andere DNA-sequentie heeft2. Deze veranderingen in de DNA-sequentie zijn niet in staat de hoeveelheid filaggrine-eiwit te produceren die nodig is om de beschermende huidbarrière te vormen. Hierdoor is de huidbarrière minder goed in staat zowel waterverlies als het binnendringen van ziekteverwekkers te voorkomen.

CARD11 Mutatie

Het gen CARD11 biedt nuttige informatie en instructies voor het maken van een eiwit dat betrokken is bij de functie van cellen van het immuunsysteem die lymfocyten worden genoemd. Bepaalde typen lymfocyten, met name T-cellen en B-cellen, spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van het immuunsysteem van het lichaam. Deze cellen identificeren vreemde indringers zoals bacteriën, virussen en schimmels en verdedigen het lichaam tegen infecties.

Wanneer T- of B-cellen een vreemde substantie herkennen, wordt het CARD11-eiwit ingeschakeld (of we kunnen zeggen dat het geactiveerd is) en gehecht aan twee andere eiwitten genaamd BCL10 en MALT1, om het CBM-signaalosoomcomplex te vormen. Dit complex activeert op zijn beurt andere eiwitcomplexen genaamd nucleaire factor-kappa-B (NF-KB) en mTOR-complex 1 (mTORC1), die belangrijk zijn voor cellulaire signalering. Dus de keten blijft een laatste signaal en ontwikkeling vormen om de immuunrespons tegen vreemde indringers te ondersteunen.

Wanneer dit CARD11-gen wordt gemuteerd, wordt het niet geactiveerd wanneer er een vreemd lichaam binnendringt en daardoor raakt het immuunsysteem aangetast, wat aanleiding geeft tot verschillende aandoeningen, waaronder atopische dermatitis.

Hoewel we tot nu toe vooral hebben gesproken over FLG-mutaties, wat een van de meest predisponerende factoren is voor de eczeemaandoening, kunnen andere genetische variaties ook van cruciaal belang zijn voor het ontstaan en de ernst van atopisch eczeem. De aanwezigheid van verschillende gevoeligheidsloci kan gemakkelijk worden begrepen door de multifactoriële symptomen van de ziekte die afhangen van de complexe interactie tussen omgevingsfactoren zoals irriterende stoffen, verontreinigende stoffen, het weer en micro-organismen. Tot op heden zijn er meer dan 30 loci bekend waarvan is vastgesteld dat ze verband houden met een hoger risico op eczeem.

Het overervingspatroon van atopische dermatitis-geassocieerde genen

Allergische aandoeningen zoals eczeem, astma of hooikoorts komen vaak in families voor, wat betekent dat het van de ene generatie op de andere kan worden overgedragen. De overdracht van genen van ouder op kind volgt een bepaald patroon en dit wordt het overervingspatroon genoemd.

Wanneer bij de overerving het gemuteerde CARD11-gen betrokken is, heeft atopische dermatitis een autosomaal dominant overervingspatroon, wat betekent dat één kopie van het gewijzigde CARD11-gen in elke cel voldoende is om de aandoening te veroorzaken.

Op dezelfde manier volgt het risico op een aandoening, wanneer het geassocieerd is met FLG-genmutaties, een autosomaal dominant patroon; een mutatie in één kopie van dit gen is voldoende om het risico op de aandoening te vergroten.

Autosomal dominant inheritance pattern

Genetisch testen op eczeem

Er is geen algemene test die u kan vertellen of u eczeem heeft, behalve een lichamelijk onderzoek door de arts die de ziekte kan bevestigen.

In de moderne wereld van vandaag willen mensen heel graag weten hoe waarschijnlijk het is dat zij of hun kind kans hebben op het ontwikkelen van eczeem. Dat is heel goed gerechtvaardigd, want weten of iemand een gemuteerde kopie van FLG heeft geërfd, is belangrijke klinische informatie. Want als er bij een pasgeborene een mutatie aanwezig is, kan een vroege interventie met de juiste zorg en standaard vochtinbrengende crèmes helpen het ontstaan van atopisch eczeem, dat het meest voorkomt bij kinderen, te voorkomen of uit te stellen.

Door dit te doen kan men de kwaliteit van leven van de eczeempatiënt en zijn verzorger verbeteren. Dit zal ook de blootstelling van de jonge huid aan plaatselijke en systemische immuuntherapieën, die uiteindelijk sterk zijn voor de huid en duur voor de huid, vertragen of volledig vermijden.

Momenteel zijn er weinig DNA-testbedrijven zoals 23andMe, AncestryDNA, enz. Die kunnen worden gebruikt om het risico van u of uw kind op het ontwikkelen van eczeem te voorspellen op basis van het DNA. Houd er rekening mee dat dit slechts voorspellingen zijn en geen exact oordeel. De omstandigheden in uw omgeving spelen nog steeds een cruciale rol.

Andere genen geassocieerd met eczeem In een ander nieuw onderzoek onder leiding van Mariana L Stevens, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, hebben onderzoekers de twee variaties van het gen KIF3A gevonden en afgebakend, dat verantwoordelijk zou zijn voor de aantasting van de huidbarrière die het waterverlies reguleert. resulterend in het ontstaan van eczeem.

De observatie uit de studie door het team onder leiding van Mariana L Stevens zou de onderzoekers ertoe kunnen aanzetten genetische tests te bedenken die kunnen worden gebruikt om het risico op het ontwikkelen van atopisch eczeem bij zuigelingen te diagnosticeren. Dit zou kunnen helpen bij het vroegtijdig opsporen van de aandoening en zou de weg kunnen wijzen naar therapieën die gericht zijn op waterverlies uit de huid. Daardoor kan een mogelijke oplossing worden gevonden om eczeem in de vroege kinderjaren te voorkomen, zoals vermeld door de National Institutes of Health.

Conclusie

Dus hier is het antwoord op uw vraag: is eczeem genetisch bepaald? Er bestaat een verband tussen eczeem en genen, waardoor het langdurige mysterie over de oorzaak van eczeem wordt opgelost. Hoewel er studies en onderzoeken zijn die ons ertoe aanzetten de reden voor het ontstaan van eczeem te beperken, gericht op niet-functionele of mutante genen. Gene FLG is het belangrijkste gen dat verantwoordelijk is voor het coderen van een structureel eiwit genaamd Filaggrin en profilaggrin, dat helpt bij het opbouwen van een gaasachtige buitenlaag van de huid. Deze laag fungeert als een preventieve barrière die voorkomt dat vreemde deeltjes van buitenaf binnendringen en waterverlies van binnenuit voorkomen. Recente bevindingen en onderzoeken zouden onderzoekers ertoe kunnen aanzetten een genetische testkit voor eczeem te ontwikkelen, specifiek voor eczeem, die ons zal helpen de vatbaarheid voor de ziekte te achterhalen. Uiteindelijk boekt een oplossing om eczeem te bestrijden grote vooruitgang.

Referenties

 • https://www.ibtimes.com/eczema-genetic-testing-risk-infants-could-be-possible-soon-3029083
 • T. Lepre, R. Cascella, M. Ragazzo, E. Galli, G. Novelli, and E. Giardina, “Association of KIF3A, but not OVOL1 and ACTL9, with atopic eczema in Italian patients,” British Journal of Dermatology, vol. 168, no. 5, pp. 1106–1108, 2013.
 • https://medlineplus.gov/genetics/condition/atopic-dermatitis
 • L. Paternoster, M. Standl, J. Waage et al., “Multi-ancestry genome-wide association study of 21, 000 cases and 95, 000 controls identifies new risk loci for atopic dermatitis,” Nature Genetics, vol. 47, no. 12, pp. 1449–1456, 2015.
 • M. Pigors, J. E. A. Common, X. F. C. C. Wong et al., “Exome sequencing and rare variant analysis reveals multiple filaggrin mutations in bangladeshi families with atopic eczema and additional risk genes,” Journal of Investigative Dermatology, vol. 138, no. 12, pp. 2674–2677, 2018.
 • https://www.hindawi.com/journals/bmri/2019/3457898/
 • https://www.karger.com/Article/FullText/370220#:~:text=Atopic%20dermatitis%20(AD)%2C%20also,%2D3%25%20of%20adults%20worldwide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *