Blog

Eritema Enfeksiyozum (Beşinci Hastalık) – Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Erythema-Infectiosum

Yaygın olarak beşinci hastalık olarak bilinen eritema enfeksiyozum, öncelikle çocukları etkileyen oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Kendine özgü “tokatlanmış yanak” döküntüsü ile tanınan eritema enfeksiyozum genellikle hafiftir ancak belirli popülasyonlar için önemli riskler oluşturabilir. Bu makale eritema enfeksiyozumun ayrıntılarını inceleyerek nedenlerini, semptomlarını ve tedavisini araştırmaktadır.

Eritema Enfeksiyozum Nedir?

Eritema enfeksiyozum, insan parvovirüsü B19’dan kaynaklanır. Birkaç çocukluk döküntüsünden (döküntü) biridir ve tarihsel olarak yaygın çocukluk döküntüleri sınıflandırmasında beşinci hastalık olduğu için bu şekilde adlandırılmıştır. Durum genellikle sağlıklı çocuklarda hafiftir ancak yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler için daha ciddi sonuçlar doğurabilir.

Eritema Enfeksiyozumun Nedenleri Nelerdir?

Eritema enfeksiyozum, beşinci hastalık olarak da bilinir, öncelikle insan parvovirüsü B19’dan kaynaklanan viral bir enfeksiyondur. Bu bölüm eritema enfeksiyozumla ilişkili belirli nedenleri ve katkıda bulunan faktörleri inceleyecektir.

Birincil Neden: İnsan Parvovirüsü B19

İnsan parvovirüsü B19, eritema enfeksiyozumun tek etkenidir. Bu virüs, özellikle kemik iliğindeki kırmızı kan hücresi öncüllerini hedef alır ve enfekte eder ve kırmızı kan hücresi üretiminde geçici bir kesintiye neden olur. Enfeksiyon süreci ve ardından gelen bağışıklık tepkisi, eritema enfeksiyozumda gözlemlenen semptomlara öncelikle yol açan şeydir.

Bulaşma Yöntemleri

Eritme enfeksiyozum öncelikle aşağıdaki yollarla yayılır:

 1. Solunum Damlacıkları: En yaygın bulaşma yolu solunum damlacıklarıdır. Enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında, virüsü içeren küçük damlacıkları havaya salar. Bu damlacıklar yakındaki kişiler tarafından solunabilir ve enfeksiyona yol açabilir.
 2. Doğrudan Temas: Virüs ayrıca solunum salgılarıyla doğrudan temas yoluyla da yayılabilir. Örneğin, bu salgılarla kirlenmiş mutfak eşyalarını, içecekleri paylaşmak veya yüzeylere dokunmak virüsün yayılmasını kolaylaştırabilir. Kan Yoluyla
 3. Bulaşma: Daha az yaygın olarak, insan parvovirüsü B19 kan veya kan ürünleri yoluyla bulaşabilir. Bu, kan nakli, organ nakli veya paylaşılan iğneler yoluyla meydana gelebilir.
 4. Dikey Bulaşma: İnsan parvovirüsü B19 ile enfekte olmuş hamile kadınlar virüsü fetüslerine bulaştırabilir. Bu dikey bulaşma, fetal anemi veya hidrops fetalis gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Kapsamlı bir Egzama Uygulaması kullanarak Egzama tedavinizi takip edin ve yönetin
Şimdi Eczemaless’ı indirin


Yayılmaya Katkıda Bulunan Faktörler

Eritema infeksiyozumun yayılmasına ve etkisine çeşitli faktörler katkıda bulunur:

 • Mevsimsel Değişim: Virüs yıl boyunca dolaşabilmesine rağmen, eritema infeksiyozum salgınları kış sonlarında ve ilkbahar başlarında daha yaygındır.
 • Yakın Temas Ortamları: Okul, kreş, ev gibi bireylerin birbirine yakın olduğu ortamlar virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Çocuklar yakın etkileşimleri ve gelişen bağışıklık sistemleri nedeniyle özellikle duyarlıdır.
 • Bağışıklık sistemi zayıf kişiler: Kemoterapi görenler, organ nakli alıcıları veya HIV’li kişiler de dahil olmak üzere bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler enfeksiyona daha duyarlıdır ve daha şiddetli semptomlar yaşayabilir.
 • Kronik Anemi Koşulları: Orak hücre hastalığı veya kalıtsal sferositoz gibi kronik anemi koşulları olan kişiler, eritema enfeksiyonuna yakalanmaları durumunda komplikasyon açısından daha yüksek risk altındadır. Virüs, kırmızı kan hücresi üretimini daha da bozarak durumlarını kötüleştirebilir.

Patogenez

Eritema infeksiyozumun patogenezi birkaç aşamayı içerir:

 • Viral Giriş ve Çoğaltma: İnsan parvovirüsü B19 vücuda solunum yolu yoluyla girer ve başlangıçta nazofarinkste çoğalır.
 • Viremi: Virüs daha sonra kan dolaşımına girerek viremiye yol açar. Bu aşamada enfekte kişi grip benzeri semptomlar yaşayabilir.
 • Bağışıklık Tepkisi: Vücudun virüse karşı bağışıklık tepkisi, belirgin döküntü ve eklem ağrısı da dahil olmak üzere eritema infeksiyozumun karakteristik semptomlarına neden olur. Bağışıklık tepkisi aynı zamanda virüsün vücuttan temizlenmesine de yardımcı olur.
 • Kemik İliği Bastırma: İnsan parvovirüs B19, kemik iliğindeki kırmızı kan hücresi öncülerini hedef alarak bunların üretimini geçici olarak durdurur. Bu etki sağlıklı bireylerde genellikle hafif ve geçicidir ancak önceden anemi durumu olan kişilerde şiddetli olabilir.

Eritema infeksiyozum, öncelikle solunum damlacıkları, enfekte sekresyonlarla doğrudan temas, kan iletimi ve anneden fetüse dikey geçiş yoluyla yayılan insan parvovirüs B19’dan kaynaklanır.

Eritema İnfeksiyozumun Belirtileri Nelerdir?

Yaygın olarak beşinci hastalık olarak bilinen eritema infeksiyozum, hastalığın farklı aşamalarında gelişen kendine özgü semptomlara sahip viral bir enfeksiyondur. Bu semptomları anlamak, durumun erken tanınmasına ve uygun şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Kuluçka süresi

Eritema infeksiyozumun kuluçka süresi 4 ila 14 gün arasında değişmekle birlikte bazı durumlarda 21 güne kadar uzayabilmektedir. Bu süre zarfında enfekte kişi herhangi bir fark edilebilir semptom göstermeyebilir.

Erken Belirtiler

Başlangıç ​​semptomları genellikle hafiftir ve spesifik değildir; soğuk algınlığı veya gribe benzer. Bunlar şunları içerebilir:

 • Hafif Ateş: Düşük dereceli ateş yaygındır, genellikle 38,3°C (101°F) civarındadır.
 • Baş ağrısı: Genelleştirilmiş baş ağrısı.
 • Gribe Benzeri Belirtiler: Yorgunluk, kas ağrıları ve halsizlik dahil.
 • Boğaz Ağrısı: Hafif boğaz tahrişi veya ağrısı.
 • Burun Akıntısı veya Tıkalı Burun: Hafif üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer semptomlar.

Döküntü Gelişimi

Eritema infeksiyozumun ayırt edici özelliği, farklı aşamalardan ilerleyen karakteristik döküntüdür:

 • “Tokatlanmış Yanak” Döküntüsü:
 • Görünüm: Her iki yanakta tokatlanmış yanak görünümü veren parlak kırmızı döküntü.
 • Zamanlama: Yüzdeki bu döküntü tipik olarak erken semptomlar azaldıktan ve ateş düzeldikten sonra ortaya çıkar.
 • Çocuklarda Yaygın: Bu semptom çocuklarda en belirgindir ve yetişkinlerde daha az görülür.

Vücut Döküntüsü:

 • Görünüm: Yüzden gövdeye, kollara ve bacaklara yayılabilen dantelli, kırmızı bir döküntü.
 • Desen: Döküntü, genellikle dantelli veya “balık ağı benzeri” olarak tanımlanan retiküler (ağ benzeri) bir desene sahiptir.
 • Kaşıntı: Kaşıntının şiddeti değişse de vücut döküntüsü kaşıntılı olabilir.

Yeniden ortaya çıkma:

 • Tetikleyiciler: Döküntüler genellikle güneş ışığına maruz kalma, ısı, egzersiz veya stres gibi faktörlerin tetiklediği birkaç hafta içinde solup yeniden ortaya çıkabilir.
 • Dalgalanma: Döküntünün yoğunluğu ve dağılımı dalgalanabilir ve belirli koşullar altında daha belirgin görünebilir.

Eklem Ağrısı ve Şişlik

Eklem tutulumu yetişkinlerde çocuklara göre daha yaygındır ve şunları içerebilir:

 • Artralji: Eklemlerdeki ağrı; genellikle elleri, bilekleri, dizleri ve ayak bileklerini etkiler.
 • Artrit: Bazı durumlarda eklemlerde şişlik ve iltihaplanma olabilir, bu da artrit benzeri semptomlara yol açabilir.
 • Süre: Eklem ağrısı ve şişlik birkaç günden birkaç haftaya, hatta aylara kadar sürebilir, ancak genellikle uzun vadeli bir hasara yol açmadan düzelir.

Ek Belirtiler

Klasik döküntü ve eklem semptomlarına ek olarak eritema infeksiyozum, özellikle yetişkinlerde veya bağışıklık sistemi zayıf olanlarda başka belirtilerle de ortaya çıkabilir:

 • Genelleştirilmiş Yorgunluk: Kalıcı yorgunluk ve enerji eksikliği.
 • Gastrointestinal Belirtiler: Bazı durumlarda hafif mide bulantısı veya karın rahatsızlığı.
 • Solunum Belirtileri: Öksürük ve hafif solunum sıkıntısı.

 

EGZAMANIZI KONTROL ALTINA ALIN

Egzama’nın şiddetini kontrol etmek ve Egzama ilerlemenizi takip etmek için AI aracımızı kullanın.

Use our AI tool to check the severity of Eczema and keep track of your Eczema progress.

 

Eritema Enfeksiyozum Tedavisi

Genellikle belirli bir antiviral tedavi olmaksızın kendiliğinden düzelse de semptomları yönetmek rahatlama sağlayabilir ve komplikasyonları önleyebilir. İşte eritema enfeksiyozum için tedavi stratejilerine derinlemesine bir bakış.

Genel Tedavi

Eritema enfeksiyozum tedavisinin temel taşı, semptomları hafifletmek ve rahatlığı sağlamak için destekleyici bakımı içerir. İşte temel yaklaşımlar:

Semptomatik Rahatlama

 • Ateş ve Ağrı: Asetaminofen (Tylenol) veya ibuprofen (Advil, Motrin) gibi reçetesiz satılan ilaçlar, baş ağrısı ve eklem rahatsızlığı dahil olmak üzere ateşi düşürmek ve ağrıyı gidermek için kullanılabilir.
 • Kaşıntı: Antihistaminikler (difenhidramin veya setirizin gibi) döküntüyle ilişkili kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Hidrasyon ve Dinlenme

 • Sıvılar: Özellikle hastanın ateşi varsa, susuz kalmamak için yeterli sıvı alımını teşvik edin.
 • Dinlenme: Vücudun viral enfeksiyondan kurtulmasına yardımcı olmak için bol bol dinlenin.

Cilt Bakımı

 • Nemlendiriciler: Tahriş olmuş cildi yatıştırmak için nazik nemlendiriciler kullanın.
 • Tetikleyicilerden Kaçının: Güneş ışığına, ısıya ve döküntüyü daha da kötüleştirebilecek aktivitelere maruz kalmayı en aza indirin.

Farklı Popülasyonlar İçin Belirli Hususlar

Çocuklar

 • Konfor Önlemleri: Uygun kıyafetler ve serin bir ortamla konforu sağlamak semptomları yönetmeye yardımcı olabilir.
 • İzleme: Semptomları takip edin ve özellikle çocuğun altta yatan sağlık sorunları varsa, bunların artmamasını sağlayın.

Yetişkinler

 • Eklem Ağrısı Yönetimi: Eklem ağrısı ve şişlik yetişkinlerde daha yaygın olduğundan, ibuprofen gibi NSAID’ler özellikle yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, daha güçlü anti-inflamatuar ilaçlara ihtiyaç duyulabilir.

Hamile Kadınlar

 • İzleme: Eritema enfeksiyozum hastalığına yakalanan hamile kadınlar, fetal komplikasyon riski nedeniyle yakından izlenmelidir. Hidrops fetalis gibi fetal sıkıntı belirtilerini kontrol etmek için düzenli ultrasonlar önerilebilir. Tıbbi Danışma:
 • Hamile bir kadın eritema enfeksiyozuma maruz kalırsa veya belirtileri geliştirirse, derhal bir sağlık hizmeti sağlayıcısına danışmak önemlidir.

Bağışıklık Sistemi Zayıflamış Bireyler

 • Tıbbi Yönetim: Kemoterapi gören veya HIV’li hastalar gibi zayıf bağışıklık sistemine sahip olan kişiler daha yoğun tıbbi bakıma ihtiyaç duyabilir. Bu, bağışıklık sistemini desteklemek için antiviral ilaçlar ve tedaviler içerebilir.
 • Komplikasyonların İzlenmesi: Şiddetli anemi gibi olası komplikasyonlar için yakın izleme hayati önem taşır.

Kronik Anemisi Olan Bireyler

 • Aplastik Kriz Yönetimi: Orak hücre hastalığı veya diğer hemolitik anemiler gibi sağlık sorunları olan kişiler aplastik kriz riski altındadır. Tedavi, şiddetli anemiyi yönetmek için kan transfüzyonu ve hastaneye yatmayı içerebilir.
 • Düzenli Kontroller: Altta yatan rahatsızlıklarını yönetmek ve komplikasyonları önlemek için sürekli izleme ve destekleyici bakım.

Önleyici Tedbirler

İyi Hijyen Uygulamaları

 • El Yıkama: Sabun ve suyla düzenli ve kapsamlı el yıkama, virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir.
 • Solunum Etiketi: Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnu bir mendil veya dirsekle kapatmak bulaşma riskini azaltabilir.

Maruziyetten Kaçınma

 • Evde Kalın: Enfekte kişiler, özellikle çocuklar, virüsü başkalarına yaymamak için bulaşıcı dönemde okuldan veya kreşten uzak durmalıdır.
 • İzole Edin: Özellikle hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler gibi savunmasız gruplarla yakın temastan kaçının.

Ne Zaman Tıbbi Yardım Almalısınız?

Eritema enfeksiyozum genellikle hafif olsa da, belirli durumlar tıbbi yardım gerektirir:

 • Şiddetli Semptomlar: Sürekli yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı veya yoğun eklem ağrısı.
 • Komplikasyonlar: Nefes almada zorluk, önemli şişlik veya uzun süreli semptomlar gibi komplikasyon belirtileri.
 • Hamilelik: Hamile bir kadın virüse maruz kalırsa veya semptomlar geliştirirse.
 • Bağışıklık Sistemi Zayıflamış Kişiler: Bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde herhangi bir ciddi hastalık veya komplikasyon belirtisi.

Eritema Enfeksiyozumun Önlenmesi

Önleyici tedbirler iyi hijyene ve virüse maruz kalmaktan kaçınmaya odaklanır:

 • İyi Hijyen Uygulamaları: Sık sık el yıkama, enfekte kişilerle yakın temastan kaçınma ve uygun solunum görgü kuralları (öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnu kapatma).
 • Maruziyetten Kaçınma: Hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, bilinen eritema enfeksiyozum vakalarıyla temastan kaçınmalıdır.

Sonuç

Eritme enfeksiyozum, karakteristik döküntüsü ve hafif grip benzeri semptomlarıyla belirgin yaygın bir viral enfeksiyondur. Genellikle hafif olsa da hamile kadınlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ve kronik anemisi olan kişilerde komplikasyonlara yol açabilir. Eritema enfeksiyozumun nedenlerini, semptomlarını ve tedavi seçeneklerini anlamak, bu enfeksiyonun etkili bir şekilde yönetilmesine ve yayılmasının önlenmesine yardımcı olabilir. Uygun bakım ve önleyici tedbirlerle eritema enfeksiyozumun etkisi en aza indirilebilir ve etkilenen kişiler için daha iyi sağlık sonuçları sağlanabilir.

 

 


Kapsamlı bir Egzama Uygulaması kullanarak Egzama tedavinizi takip edin ve yönetin
Şimdi Eczemaless’ı indirin


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *