Blog

Egzama Genetik midir?

İçerik tablosu

 • Egzamaya Genel Bakış
 • Egzama Nedenleri
 • Egzama ve Genler Arasındaki Bağlantı
 • FLG Geni
 • CADR11 Geni
 • Kalıtım Kalıbı
 • Egzama İçin Gen Testi
 • Çözüm

Hem siz hem de eşiniz Egzama gibi kronik bir cilt rahatsızlığına sahipse veya bu hastalığa sahipseniz, bebek planlarken aklınıza gelebilecek en yaygın sorulardan biri, çocuğun da bu hastalığa sahip olma ihtimali nedir olacaktır? Egzama kalıtsal mıdır

Ne yazık ki, Egzama gibi kronik cilt rahatsızlıklarının genlerde güçlü bir temele sahip olması nedeniyle ihtimalin yüksek olduğu ortaya çıktı. Genin işlevselliğine bağlı olarak semptomlar gelişebilir veya gelişmeyebilir.

Egzama Genel Bakış

Asıl konuya girmeden önce egzamanın tam olarak ne olduğuna dair bir genel bakış sunalım mı? Atopik Dermatit olarak da bilinen Egzama, belirtiler görüldüğünde kırmızı, pullu, kaşıntılı ve iltihaplı ciltle karakterize kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Çatlaklar oluşur ve bazen zirve noktasından sızar. Etkilenen kişiyi sürekli kaşınmaya teşvik eden özelliği, ona kaşıntılı bir döküntü adını verir.

Çocukların yaklaşık %15-20’sini, yetişkinlerin ise %1-3’ünü etkileyen egzama, bulaşıcı olmayıp, anne babadan çocuğa geçen bir nesilden geçme özelliği taşır. Bir ebeveynde egzama varsa çocuklarında da egzama olması zorunlu değildir ancak bu şansı artırır. Örneğin; Anne ve babanın her ikisinde de egzama varsa çocuğun da egzama olma ihtimali %80’dir.

Egzamanın Nedenleri

Egzamanın veya en sık görülen Atopik Dermatit türünün kesin başlangıç nedeni bilinmemekle birlikte, mevcut düşünce bunun, içerebilecek faktörlerin birleşiminden kaynaklandığı yönündedir.

 • Çevresel faktörler (Tetikleyiciler)
 • Günlük yaşamdaki tahriş edici maddeler
 • Bireyin genetik haritalaması
 • Yabancı parçacıkların dış deri katmanını aşmasına neden olan cilt bariyeri fonksiyon bozukluğu
 • Tiroid gibi diğer endokrin bozuklukları

Ayrıca bazı coğrafi faktörlerin de egzamada rol oynadığı tespit edilmiştir. Örneğin; Soğuk iklim koşullarında ve hava kirliliği oranlarının yüksek olduğu şehirlerde yaşayan insanlar bu cilt hastalığına daha yatkındır.

Egzama ve genler arasındaki bağlantı

Egzamanın başlangıcının bir şekilde bireyin oto-immünitesi ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır ve bu da Egzama ile kişinin gen haritalaması arasındaki bağlantıyı doğrulamaktadır. Çok uzun bir süre egzamanın kesin nedeni bilinmiyordu. Ancak tıp bilimcisi, bu durumun gelişiminden genetik ve çevresel faktörlerin birleşiminin sorumlu olduğunu belirterek sorunu çözdü. Çevresel ve genetik faktörler arasında genetiğin ağırlığı daha fazladır.

FLG Geni

Normal bir bireyde derinin dış tabakası, yabancı parçacıkların istilasını önleyen koruyucu bir bariyer oluşturur. Bu katman, az önce karşılaştığımız proteini kodlayan DNA’nın büyük bir bölümünü oluşturan FLG adlı gen tarafından kodlanan, Filaggrin “filament toplayıcı protein” adı verilen yapısal bir proteinden oluşur.

Bu gen FLG’nin işlevsel kopyasına sahip olmayan bireylerin koruyucu cilt katmanından yoksun olduğu ve sıklıkla Egzama gibi kronik cilt rahatsızlıklarını geliştiren cilt eksiklikleri geliştirdikleri bulunmuştur. FLG genindeki bir mutasyon çoğu zaman insanlarda otoimmün hastalıklara da yol açabilir. Bu gerçek, egzamanın genlerle ilgili olduğunu ve gelecek nesillere aktarılabileceğini göstermektedir. Bütün bir popülasyonda, insanların yaklaşık %10’u, biraz farklı bir DNA dizisine sahip olan büyük bir segmentten FLG geninin en az bir versiyonunu miras alır2. DNA dizisindeki bu değişiklikler, koruyucu cilt bariyerini oluşturmak için gerekli olan filaggrin proteini miktarını üretememektedir. Sonuç olarak cilt bariyeri hem su kaybını hem de patojenlerin girişini daha az önleyebilmektedir.

CARD11 Mutasyonu

CARD11 geni, lenfosit adı verilen bağışıklık sistemi hücrelerinin işlevinde yer alan bir proteinin yapımı için yararlı bilgi ve talimatlar sağlar. Belirli lenfosit türleri, özellikle T hücreleri ve B hücreleri, vücudun bağışıklık sistemini desteklemede önemli bir role sahiptir. Bu hücreler bakteri, virüs ve mantar gibi yabancı istilacıları tespit ederek vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

T veya B hücreleri yabancı bir maddeyi tanıdığında CARD11 proteini devreye girer (veya aktive olduğunu söyleyebiliriz) ve BCL10 ve MALT1 adlı diğer iki proteine bağlanarak CBM sinyalozom kompleksini oluşturur. Bu kompleks, hücresel sinyalleşme için önemli olan nükleer faktör-kappa-B (NF-κB) ve mTOR kompleksi 1 (mTORC1) adı verilen diğer protein komplekslerini aktive eder. SO zincir, yabancı istilacılara karşı bağışıklık tepkisini desteklemek için son bir sinyal oluşturmaya ve gelişmeye devam ediyor.

Bu CARD11 geni mutasyona uğradığında, yabancı bir cisim istila ettiğinde aktif hale gelmez ve dolayısıyla bağışıklık sistemi tehlikeye girerek biri atopik dermatit olmak üzere çeşitli koşullara yol açar.

Şimdiye kadar çoğunlukla egzama hastalığına en yatkın faktörlerden biri olan FLG mutasyonlarından bahsetmiş olsak da, diğer genetik varyasyonlar da Atopik egzamanın başlangıcı ve şiddeti açısından kritik öneme sahip olabilir. Çeşitli duyarlılık lokuslarının varlığı, tahriş edici maddeler, kirleticiler, hava durumu ve mikroorganizmalar gibi çevresel faktörler arasındaki karmaşık etkileşime bağlı olan hastalığın çok faktörlü semptomlarıyla kolayca anlaşılabilir. Bugüne kadar, daha yüksek egzama riskiyle ilişkili olduğu tespit edilen 30’dan fazla bilinen lokus vardır.

Atopik dermatitle ilişkili genin kalıtım şekli

Egzama, astım veya saman nezlesi gibi alerjik bozukluklar ailelerde görülme eğilimindedir, yani bir nesilden diğerine geçebilir. Genlerin ebeveynden çocuğa aktarımı belli bir düzeni takip eder ve buna kalıtım düzeni denir.

Kalıtım CARD11 mutasyona uğramış geni içerdiğinde, atopik dermatit otozomal dominant kalıtım modeline sahiptir; bu, her hücrede değiştirilmiş CARD11 geninin bir kopyasının bozukluğa neden olmak için yeterli olduğu anlamına gelir.

Benzer şekilde, FLG gen mutasyonları ile ilişkili olduğunda, durum riski otozomal dominant bir kalıbı takip eder; Bu genin bir kopyasındaki mutasyon, hastalığın riskini arttırmak için yeterlidir.

Autosomal dominant inheritance pattern

Egzama için Genetik Test

Hastalığı doğrulayabilecek doktorun fizik muayenesi dışında, egzama olup olmadığınızı söyleyebilecek ortak bir test yoktur.

Günümüzün gelişmiş dünyasında insanlar, kendilerinin veya çocuklarının egzamaya yakalanma olasılığının ne kadar yüksek olduğunu bilmek konusunda çok isteklidir. Bu çok haklı çünkü bir kişinin FLG’nin mutant bir kopyasını miras alıp almadığını bilmek önemli bir klinik bilgidir. Çünkü yeni doğmuş bir bebekte bir mutasyon mevcutsa, uygun bakım ve standart nemlendiricilerle erken müdahale, çocuklarda en sık görülen atopik egzamanın başlangıcını önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olabilir.

Bunu yaparak egzama hastasının ve ona bakan kişinin yaşam kalitesini iyileştirebilirsiniz. Bu aynı zamanda genç cildin, sonuçta cilt üzerinde güçlü ve cepler için pahalı olan topikal ve sistemik immünoterapilere maruz kalmasını geciktirecek veya tamamen önleyecektir.

Şu anda 23andMe, AncestryDNA vb. gibi birkaç DNA test şirketi bulunmaktadır. Bunlar sizin veya çocuğunuzun egzama geliştirme riskini DNA’ya dayanarak tahmin etmek için kullanılabilir. Bunların sadece tahminler olduğunu, kesin bir karar olmadığını ve ortamınızdaki koşulların hala kritik bir rol oynadığını unutmayın.

Egzama ile İlişkili Diğer Genler Mariana L Stevens tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayınlanan bir başka yeni çalışmada, araştırmacılar, su kaybını düzenleyen cilt bariyerinin bozulmasından sorumlu olduğu söylenen KIF3A geninin iki varyasyonunu bulup tanımladılar. Egzamanın başlamasına neden olur.

Mariana L Stevens liderliğindeki ekibin çalışmadan elde ettiği gözlem, araştırmacıları Bebeklerde atopik egzama gelişme riskini teşhis etmek için kullanılabilecek genetik testler bulmaya yönlendirebilir. Bu, durumun erken tespitine yardımcı olabilir ve ciltten su kaybını hedef alan tedavilerin geliştirilmesine yol açabilir. Böylece Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin de belirttiği gibi erken çocukluk döneminde egzamayı önlemeye yönelik olası bir çözüm bulunabilir.

Çözüm

İşte sorunuzun cevabı: Egzama genetik midir? Egzama ile genler arasında, egzamanın nedeninin uzun süredir devam eden gizemini çözen bir bağlantı vardır. Egzamanın başlangıç nedenini daraltmaya bizi yönlendiren, işlevsel olmayan veya mutant genleri hedef alan çalışmalar ve araştırmalar mevcut. FLG geni, Filaggrin ve profilaggrin adı verilen ve ağ benzeri bir cilt dış tabakasının oluşturulmasına yardımcı olan yapısal bir proteinin kodlanmasından sorumlu ana gendir. Bu tabaka dışarıdan yabancı parçacıkların girişini önleyen, içeriden su kaybını önleyen koruyucu bir bariyer görevi görür. Son bulgular ve çalışmalar, araştırmacıları, hastalığa duyarlılığı bulmamıza yardımcı olacak, özellikle Egzama için bir Egzama genetik test kiti geliştirmeye teşvik edebilir. Sonunda Egzamayla mücadeleye yönelik bir çözüm büyük ilerleme kaydediyor.

Referanslar

 • https://www.ibtimes.com/eczema-genetic-testing-risk-infants-could-be-possible-soon-3029083
 • T. Lepre, R. Cascella, M. Ragazzo, E. Galli, G. Novelli, and E. Giardina, “Association of KIF3A, but not OVOL1 and ACTL9, with atopic eczema in Italian patients,” British Journal of Dermatology, vol. 168, no. 5, pp. 1106–1108, 2013.
 • https://medlineplus.gov/genetics/condition/atopic-dermatitis
 • L. Paternoster, M. Standl, J. Waage et al., “Multi-ancestry genome-wide association study of 21, 000 cases and 95, 000 controls identifies new risk loci for atopic dermatitis,” Nature Genetics, vol. 47, no. 12, pp. 1449–1456, 2015.
 • M. Pigors, J. E. A. Common, X. F. C. C. Wong et al., “Exome sequencing and rare variant analysis reveals multiple filaggrin mutations in bangladeshi families with atopic eczema and additional risk genes,” Journal of Investigative Dermatology, vol. 138, no. 12, pp. 2674–2677, 2018.
 • https://www.hindawi.com/journals/bmri/2019/3457898/
 • https://www.karger.com/Article/FullText/370220#:~:text=Atopic%20dermatitis%20(AD)%2C%20also,%2D3%25%20of%20adults%20worldwide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *