Blog

EASI’nin (Egzama Alanı ve Ciddiyet İndeksi) Hesaplanması

Calculating EASI score

İçindekiler

 • giriiş
 • EASI puanının hesaplanması
 • Önem puanı
 • Hesaplamalar nasıl yapılıyor?
 • EASI puanını nasıl kaydedersiniz?
 • Önem puanı X Alan puanı X Çarpan
 • EASI hesaplamanın avantajları nelerdir?
 • Özet

giriiş

Yaygın olarak egzama olarak bilinen atopik dermatit, yaygın bir kronik cilt rahatsızlığıdır. Bu nedenle, doktorların veya dermatologların hastalığın ciddiyetini değerlendirmesi ve bu durumu yönetmek için kapsamını veya alanını ölçmesinin yanı sıra hastaların tedaviye yanıtını değerlendirmesi önemlidir. EASI puanı bu amaçla kullanılan bir araçtır. Egzama şiddet indeksini doğru bir şekilde nasıl hesaplayacağınızı öğrendikten sonra, bir egzama hastasını değerlendirmek yalnızca birkaç dakika sürecektir. EASI aslında kolaydır!

Egzama Alanı ve Şiddet İndeksi (EASI), egzamanın (atopik dermatit) fiziksel belirtilerini derecelendiren doğrulanmış bir puanlama sistemidir. EASI, tüm klinik çalışmalarda egzamanın klinik belirtilerini ölçmek için temel bir sonuçtur. Ancak EASI skoru sadece vücuttaki iltihaplı bölgeleri içerir ve kabuklanma ve kuruluk derecesine yer vermez.

Egzama Alanı ve Şiddet İndeksi puanının hesaplanması

EASI hesaplanırken 4 vücut bölgesi dikkate alınır. Bunlar;

01. Kafa ve boyun

 • Kafa derisi – %33
 • Yüz – her iki tarafta %17, %33’ü kaplar
 • Boyun – %17 ön ve arka, %33’ü kaplar

02. Genital bölge dahil gövde

 • Ön – %55
 • Bagajın arkası – %45

03. Üst uzuvlar

 • %50 sağ kol
 • %50 sol kol

Her kolun ön kısmı %25 ve her kolun arka kısmı %25’tir

05.  Kalça dahil alt uzuvlar

 • R/bacak – %45
 • L/bacak – %45

Her bacağın önü %22,5 ve her bacağın arkası %22,5’tir

Vücudun 4 bölgesinin her biri için alan puanı kaydedilir. Alan puanı, her vücut bölgesi için egzamadan etkilenen derinin toplam yüzdesidir.

Alan puanı Her bölgede egzamadan etkilenen cilt yüzdesi
0 Bu bölgede aktif egzama yok
1 1–9%
2 10–29%
3 30–49%
4 50–69%
5 70–89%
6 90–100%: bölgenin tamamı egzamadan etkileniyor

 

Önem puanı

Şiddet puanı ayrıca vücudun her bölgesi için de kaydedilir. 4 farklı işaret kullanılarak yoğunluk puanının toplamı olarak hesaplanır. Bu 4 işaret;

 1. Kaşıma ve soyulma
 2. Ciltte kızarıklık (eritem ve iltihaplanma)
 3. Derinin kalınlaşması (akut egzamada şişlik ve sertleşme)
 4. Likenifikasyon (kronik egzamada ciltte oluklar ve prurigo nodülleri bulunur.

Yarım puanlara izin verilir. Esmer tenli hastalarda kızarıklığın değerlendirilmesi zordur. Bu nedenle şüpheniz varsa ortalama kızarıklık puanını 1 seviye artırabilirsiniz.

Score Intensity of redness, thickness/swelling, scratching, lichenification
0 None, absent
1 Mild (just perceptible)
2 Moderate (obvious)
3 Severe

 

Hesaplamalar nasıl yapılıyor?

Her 4 işaretin yoğunluğunu 4 bölge için ayrı ayrı kaydetmeniz ve şiddet puanını hesaplamanız gerekir.

 • Şiddet puanı = çizilme yoğunluğu + kalınlık yoğunluğu + kızarıklık yoğunluğu + likenleşme yoğunluğu

Her bölge için alan puanını şiddet puanıyla ve bir çarpanla çarpın. Çarpanın her vücut bölgesi için farklı olduğunu ve çocuklarda da farklı olduğunu unutmayın.

 • Baş ve boyun: şiddet puanı x alan puanı x 0,1 (0-7 yaş arası çocuklarda çarpan 0,2’dir)
 • Gövde: şiddet puanı x alan puanı x 0,3
 • Üst ekstremite: şiddet puanı x alan puanı x 0,2
 • Alt ekstremite: şiddet puanı x alan puanı x 0,4 (0-7 yaş arası çocuklarda çarpan 0,3’tür)

Nihai EASI puanını belirlemek için her bölgenin toplam puanlarını toplayın. Minimum EASI puanı 0, maksimum EASI puanı 72 olacaktır.

EASI puanını nasıl kaydedersiniz?

Vücut bölgesi Kırmızılık Kalınlık kaşıma Likenleşme Önem puanı Alan puanı Çarpan Bölge puanı
Baş/boyun _______ +_______ +_______ +_______ =_______ X_______ X 0.1 (If ≤7 yrs, X 0.2) =_______
Gövde _______ +_______ +_______ +_______ =_______ X_______ X 0.3 =_______
Üst uzuvlar _______ +_______ +_______ +_______ =_______ X_______ X 0.2 =_______
Alt ekstremite _______ +_______ +_______ +_______ =_______ X_______ X 0.4 (If ≤7 yrs, X 0.3) =_______
Nihai EASI puanı: 4 bölge puanını toplayın =_______ (0-72)

 

Her bölge puanını almak için tüm bölgelerin ayrı ayrı toplanması gerekir. Daha sonra 4 bölgenin tamamındaki her bölge puanının değerleri toplanmalıdır. Daha sonra 0-72 arasında olacak nihai EASI puanını hesaplayabileceksiniz.

Daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için, akut egzaması olan bir çocuk örneğine bakalım ve EASI puanını hesaplayalım.

Örn: 5 yaşında bir kız çocuğunda akut bir egzama alevlenmesi gelişti. Bu alevlenme tüm uzuvlarının bükülmesini etkiledi. Bu çocuğun gövdesi kırmızımsı ve kuru.

Şimdi bölge puanlarını hesaplayalım.

 • Baş ve boyun etkilenmediği için bu bölgedeki skor sıfırdır. (şiddet puanı = 0 ve alan puanı da 0’dır)
 • Gövde hafif kırmızıdır ve bu da 1 puan alır. Çizilmediğinden ve likenleşmediğinden puan verilmemektedir. Cilt sadece hafif kalınlaşmış olduğundan 1 puan verilebilir. Puanlar toplandığında ciddiyet puanı 2 olur.

Gövde %60 civarında etkilenir, dolayısıyla alan skoru 4’tür.

 • Her iki dirsek kıvrımındaki deri egzamadan etkilenir ve orta derecede kırmızıdır (2), orta derecede çizilmiştir (2), sadece hafif kalınlaşmıştır (1), ancak likenleşmediği için 0’dır. Şiddet puanı 8’e eklenir.

Alan skoru 1’dir çünkü her iki üst ekstremitenin %10’undan azı etkilenmiştir.

 • Her iki dizin arkasındaki egzama aşırı derecede kırmızıdır ve oldukça şiddetlidir. 3 puan veriliyor. Bunlarda ileri derecede çizik (3), şiddetli kalınlaşma (3) ve hafif likenleşme (1) görülmektedir. Bu nedenle şiddet puanı 10’dur.

Bacakların yaklaşık %20’si etkilendiğinden alan puanı 2’dir.

Şimdi her bir bölgenin bölge puanını hesaplayalım.

Önem puanı X Alan puanı X Çarpan

 • Baş ve boyun = 0
 • Gövde = 2 x 4 x 0,3 = 2,4
 • Üst ekstremiteler = 5 x 1 x 0,2 = 1
 • Alt ekstremite = 10 x 2 x 0,3 = 6,0

EASI puanı = 2,4 + 1,0 + 6,0 = 9,4

Akut egzama atağı geçiren 5 yaşındaki kızın EASI puanının 9,4 olduğu belirlendi.

EASI hesaplamanın avantajları nelerdir?

EASI (Egzama Alanı ve Şiddet İndeksi), egzamanın kapsamını ve şiddetini değerlendirmek için klinik araştırmalarda kullanılan bir araç veya ölçektir. En yüksek puan 72 olup egzamanın şiddetinin daha kötü olduğunu gösterir. EASI skoruna göre egzamanın şiddetinin şu şekilde sınıflandırılabileceği öne sürülmüştür;

 • 0 = Temizle
 • 1 – 1,0 = Neredeyse net
 • 1 – 7 = Hafif atopik dermatit
 • 1 – 21 = Atopik dermatitin orta şiddeti
 • 1 – 50 = Şiddetli atopik dermatit
 • 1 – 72 = Çok şiddetli atopik dermatit

Yukarıda belirtilen örnekte, akut egzama atağı geçiren 5 yaşındaki kız çocuğu, orta şiddette kategoriye girmektedir.

EASI skoru tedaviye yanıtı değerlendirmek için de kullanılabilir.

Özet

Egzama Alanı ve Şiddet İndeksi (EASI), egzamanın fiziksel belirtilerini derecelendiren doğrulanmış bir puanlama sistemidir. Vücut 4 bölgeye ayrılarak her bölgenin puanları toplanarak hesaplama yapılır.

EASI puanı = Önem puanı X Alan puanı X Çarpan

Egzamanın şiddeti ve yaygınlığı EASI puanı hesaplanarak değerlendirilebilir ve klinik araştırmalarda kullanılan önemli bir araçtır.

Referanslar:

https://dermnetnz.org/topics/easi-score

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1203475420923644

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539234/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *